Vha insan jo janta hai mein kyon aur kya kar raha/वह इंसान जो जानता है में क्यों और क्या कर रहा हूँ (Hindi Quote)

Sandeep Maheshwari Hindi Motivational Quotes on unstoppable,

"वह इंसान जो जानता है में क्यों और क्या कर रहा हूँ और यहाँ कैसे करना है, ऐसे इंसान को कोई रोक नहीं सकता।"

Hinglish Translation - "Vha insan jo janta hai mein kyon aur kya kar raha hoon aur yaha kaise karna hai, aise insan ko koi rok nahi sakta."

Quote Author - Sandeep Maheshwari (संदीप माहेश्वरी)